Un país en el qual prohibiren els llinatges per igualar homes i cans. Però els cans segueixen essent millors persones. (LPV)