Perquè érem amics, em pregà que elegís el fèretre del seu pare, quan el seu pare morí. Perquè érem amics, em pregà que elegís el fèretre de la seva mare, quan la seva mare morí. Quan ens enemistàrem, però, em va retreure el mal gust per elegir els fèretres dels seus pares. (CdP)