Observa les seves pròpies deposicions. Ignora, però, que allò irrecuperable que mira és, certament, la millor part que d’ell mateix pot donar a benefici de la humanitat. (TdS)