Multitud de cruïlles sense senyalitzar vers indrets de dubtosa existència: la vida. (LPV)