La indecisió li serví, si més no, per enriquir-se amb una fàbrica de punts suspensius. (CdP)