Jo, que de memòria conec del meu carrer el malnom de cada porta, hauré de certificar l’agonia de cada grop, la defunció de cada baula. No és pas fàcil ésser marmessor de l’última voluntat dels qui precediren el seu heretatge. No és pas fàcil ésser notari de l’extinció. (TdS)