Escriu la seva autobiografia amb l’únic propòsit d’inhumar-s’hi. (CdP)