És un ésser asincrònic. Sempre arriba massa tard al seu propi èxit. O massa d’hora al seu propi fracàs. (CdP)