Els individus tenen tendència a avançar. Les masses, a retrocedir, un cop han silenciat els individus. (CdP)