Els boscos, en un gest de gratitud envers els escriptors prescindibles que renuncien a l’edició, àdhuc abandonen l’escriptura, institueixen els premis al silenci, dotats amb una corona de llengua de serp. (LA)