Elogis i aplaudiments de la claca ideològica impedeixen, a qui s’acomoda en el confort del poder, oir la realitat exterior, àdhuc atendre el clamor dels seus propis pensaments. (CdP)