El pèndol del saurí s’agita en espiral just en el vòrtex de dues venes de tenebres subterrànies. Enfolleix el saurí i, sota els efectes de forces estranyes, levita. (TdS)