El cavall declinà l’honor que li erigissin una estàtua muntat en un home. (CdP)