De la indisciplina de dir, a la disciplina d’escriure: la imprudència de pensar. (TdS)