A l’estiu, mentre les persones estiuegen, les camilles hivernen. (LPV)