La hipotenusa, poema de Lluís Maicas, amb música d’Andreu Galmès, interpretada per Doralice Souza, Andreu Galmés i Vicenç Maicas, a la presentació D’una fosca d’ungles pintades.

 

POEMES EN UN VIDEO (5 març 2021)

Llibres d’història

Exposició Inventari d’itineraris a Joan Oliver “Maneu” galeria d’art. Setembre/octubre 2016

Festival de Poesia de la Mediterrània MMXI

Exposició novembre-desembre 2009

Exposició Maneu 99

Video Bon Mal viatge

Exposició Bon Mal viatge

Realitat sota sospita