Van deixar de jugar a metges tot d’una que el diagnòstic de la febre, de naturalesa concupiscent, els feu sentir culpables. (CdP)