Una mentida, per tal que abasti el seu màxim grau de devastació, cal que creixi d’un impossible veritat creïble. (LA)