Una forma, eficaç i definitiva, d’abastar la pau al món és la destrucció total. (LA)