Una de les mancances més òbvies del sistema democràtic, la qual caldria resoldre per millorar-ne la qualitat, és que no preveu mecanismes per canviar de ciutadans. (CdP)