Una de les conseqüències més immediates de la disminució del poder adquisitiu és l’augment del desig de comprar. (CdP)