Un país en el qual sobren arquitectes i mestres d’obra i manquen manobres, persones eficients que res no els distregui de la tasca d’executar. Tots els plànols són fets, però l’obra no s’ha començat. Per edificar aquest país, haurem de dur mà d’obra de fora. (LPV)