Tanmateix, mai no va saber del cert si el capell li feia mal de cap, o el cap, mal de capell. (LPV)