Que tot allò que els ulls han vist s’hagi de perdre! (CdP)