Que mai no li donin a elegir entre la intel·ligència i la salut! Sap que un excés d’intel·ligència és l’origen de no poques afeccions, físiques i psíquiques. (CdP)