Planyo de tot cor aquells que ja han fet cim a l’Everest. Què els queda per pujar? En canvi les meves perspectives d’enlairar-me resten intactes. (TdS)