Per tal d’evitar el contagi, s’ha instal·lat en la malaltia. (CdP)