Per quina raó individus assenyats i, en aparença, relativament intel·ligents poden transformar-se, i de fet sovint s’hi transformen, en masses d’idiotes, enardides i manipulades per líders més idiotes encara? (CdP)