Paraules en desús que busquen acomodar-se en el llenguatge dels difunts o, almenys, en els seus diccionaris. (CdP)