Només usa el rellotge per arribar tard. ignora la decència de no arribar mai. (LPV)