Només sobrevingut acceptaria el do del virtuosisme tècnic privat de l’excel·lència creativa. La tècnica i la creació només s’aparionen en caos molt excepcionals. Però, ai!, quan s’esdevé tal miracle ens adonem de l’enorme injustícia que la naturalesa ha obrat en l’adjudicació de les nostres capacitats. (CdP)