No m’empresonen els barrots, m’empresonen els afectes. (CdP)