No és una ocupació menor, insignificant o negligible, la de dedicar-se a la traducció d’onomatopeies. (CdP)