Mai no fa res, però allò que mai no fa, ho fa sempre amb gran diligència. (CdP)