L’exercici de la política exigeix a les persones servituds que ultrapassen els estrictes deures de l’ofici. (LPV)