Les dues cares d’un mateix rostre. Una d’elles sempre s’anticipa a la tragèdia. (LPV)