Les bancades que en espiral baixen a les mines a cel obert són, en realitat, camins per accedir a l’Infern, tot i que només els iniciats i alguns poetes ho saben. (LA)