L’ase, seguint l’estricte ordre de l’escalafó jeràrquic, fou ascendit a cavall. I el cavall, a capità general de cavalleria. (CdP)