La primera mesura estratègica del nou capità general fou millorar el servei de les cantines a les casernes. (CdP)