La mà que escriu, aliena a la tragèdia de la mà que només observa. (LPV)