La lucidesa, focus de l’incendi. La renúncia, causa de l’extinció. (TdS)