La diputada, abans d’iniciar la seva rèplica, ho havia advertit a la cambra: seré breu i seré curta. I fou les dues coses. (CdP)