La dificultat no consisteix a construir frases, sinó a desfer-les i simular que res no ha passat. (LPV)