Bibliografia

Accés als llibres de l’autor amb la possibilitat de poder llegir part d’alguns llibres publicats i també els que tenen una publicació de menor difussió.

Entrades més recents

Accés a les publicacions més recents de Lluís Maicas, tant les publicacions tradicionals, pensaments i comentaris de l’autor, els llibres inédits com també les seves peces.

Audio

En aquesta secció es poden escoltar poemes de Lluís Maicas musicats per diferents músics i recitals de poesia de viva veu de l’autor.

Visuals

Vídeos, entrevistes i recull d’imatges d’exposicions fetes per Lluís Maicas.

Contacta amb Lluís Maicas

Si vols fer comentaris o consultes directament a l’escriptor lluís Maicas ho pots fer directament aquí

Contacte