Hom coneix de primera mà la notícia de la pròpia mort. (LPV)