He d’admetre el meu error de càlcul: les persones que de lluny em semblaven idiotes, massa sovint, de prop, segueixen essent idiotes. (CdP)