Ha creat una Sibèria interior on deporta els seus jos dissidents. (CdP)