Guarda els records en una caixa de cartró i, periòdicament, els crema per iniciar una nova memòria. (LPV)