Fins i tot a mi no m’agrada que em diguin que està mal fet allò que jo ja sé que està mal fet. (LPV)