Es va reunir amb ell mateix i van decidir separar-se de mutu acord i repartir-se, a parts iguals, tant els mals que procura la intel·ligència, com els béns que dispensa l’estupidesa. (CdP)